Zenedith's dev blog

Dałem się namówić.., szatanowi chyba..

Debian : Konfiguracja workspace’a dla Apache2+PHP5+MySQL #3.

@MySQL

Przy instalacji php5 podałem również pakiety do instalacji MySQL. Podam je tutaj jeszcze raz:

 • mysql-server-5.0 – serwer bazy danych mysql,
 • mysql-client-5.0 – klient serwera bazy danych mysql,
 • phpmyadmin – [opcjonalnie] – proste i intuicyjne zarządzanie bazą danych.

Należy uruchomić serwer bazy danych, jeśli nie jest on automatycznie uruchamiany wraz ze startem systemu. Służy do tego polecenie:

/etc/init.d/mysql start

a dostępne opcje to: start, stop i restart.

Czytaj dalej

Reklamy

30 Grudzień, 2008 Posted by | debian, web | , | 2 Komentarze

Debian : Konfiguracja workspace’a dla Apache2+PHP5+MySQL #2.

@PHP5

Jeśli mamy zainstalowany serwer apache2, instalujemy pakiety php5. Ponownie skorzystam z aptitude/synaptic w celu instalacji następujących pakietów:

 • php5 – binarna wersja php5,
 • libapache2-mod-php5 – moduł php5 współpracujący z apache2,
 • php-pear – repozytorium bibliotek dla php (mamy do niej dostęp przez polecenie pear z konsoli),
 • mysql-server-5.0 – serwer bazy danych mysql,
 • mysql-client-5.0 – klient serwera bazy danych mysql,
 • php5-mysql – rozszerzenie do php5 współpracujące z mysql,
 • php-db – warstwa pośrednia między php i bazami danych (PDO),
 • phpmyadmin – skrypt php ułatwiający zarządzanie bazą danych mysql.

Czytaj dalej

30 Grudzień, 2008 Posted by | debian, web | | Dodaj komentarz