Zenedith's dev blog

Dałem się namówić.., szatanowi chyba..

Gettext – tłumaczenia językowe w php5 dla Debiana i Windows.

Gettext to potężne i wydajne narzędzie do tworzenia wielojęzycznych (internacjonalizacji) tłumaczeń. Nie dotyczy to tylko aplikacji www tworzonych w php, lecz przede wszystkim aplikacji systemowych, czego przykładem jest katalog /usr/share/locale/ w systemach Linux.

Idea tłumaczeń z użyciem Gettext polega na sparsowaniu plików dla aplikacji/strony www, w którym teksty do tłumaczeń będą w jakiś szczególny sposób oznaczony. W php takie teksty oznaczane są następująco:

  • gettext(„A message to translate”) – oznacza szukanie tekstu zastępczego dla wyrażenia „A message to translate”,
  • _(„A message to translate”) – to skrócony zapis dla gettext(),
  • dgettext(„domyslna_domena”,”A message to translate”) – szuka tekstu tłumaczenia w konkretnym pliku (tzw. domenie),
  • ngettext(„File”, „Files”, $number) – zwraca odpowiednią formę mnogą dla wyrażenia, zależną od $number (liczba dodatnia).

Są to najczęściej używane zwroty stosowane do tłumaczenia całych wyrażeń lub poszczególnych wyrazów i ich automatycznej odmiany. Zaczynamy od początku.

Czytaj dalej

Reklamy

2 Styczeń, 2009 Posted by | debian, scripts, web | | Dodaj komentarz