Zenedith's dev blog

Dałem się namówić.., szatanowi chyba..

Bjam i kompilacja bibliotek Boost’a.

BoostBoost jest potężnym zbiorem bibliotek rozszerzających funkcjonalności języka cpp oraz STL – można powiedzieć, że Więcej niż C++. Obecnie dostępna wersja to 1.43.0. Z Boost’em miałem już do czynienia w przeciągu ostatnich miesięcy ale nie było to doznanie na wyższym poziomie – używałem po prostu „zwykłego” Boost’a.
Niedawno postanowiłem przyjrzeć się bliżej biblioteką wchodzącym w skład Boost’a – na początek padło na Filesystem. Wcześniej miałem prekompilowane liby i dll’e w katalogu boost_1_43_0/lib, które załatwił za mnie świetny system build’u Boost.Build współpracujący z Boost.Bjam.
Wystarczy bowiem w pliku boost_1_43_0\tools\build\v2\user-config.jam odkomentować środowisko, dla którego ma nastąpić kompilacja (using msvc ; dla Visual Studio lub using gcc ; dla np. MinGW) oraz dodać aplikację bjam.exe do zmiennej środowiskowej PATH i odpalić z katalogu głównego Boost’a polecenie „bjam” (domyślnie kompilowane są wersje release ale możemy skompilować obie wersje przez polecenie „bjam debug release” ). Skompilowane lib’y trafią wówczas do katalogu bin.v2 chyba że ustawimy inaczej.
Alternatywnie dostępny jest wszystko mający, wszystko robiący instalator, który można znaleźć na stronie http://www.boostpro.com.

Próba kompilacji projektu w wersji Debug i runtime library ustawione na Multi-threaded Debug DLL (/MDd) zakończyła się jednak niepowodzeniem z komunikatem:
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file ‚libboost_filesystem-vc80-mt-gd-1_43.lib’
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file ‚libboost_system-vc80-mt-gd-1_43.lib’

Boost stosuje konwencję oznaczania plików statycznych bibliotek przez dodatnie przedrostka lib.

Nie posiadałem bibliotek w wersji Debug, które boost oznacza zawierając w opisie znaki -gd . Odpalenie polecenia „bjam debug” załatwiło problem.

Jeśli chcemy skorzystać z runtime library w wersji Multi-threaded Debug (/MTd), to musimy posiadac skompilowane biblioteki z przełącznikiem runtime-link=static, a więc używając polecenia „bjam runtime-link=static debug„-biblioteki te bedą w nazwie zawierać znaki -sgd.

Mamy jeszcze 3 możliwość, prawdziwą wersję dynamic, gdzie biblioteki boost’a będą wymagały plików dll wykorzystywanych bibliotek. Tę opcję załączy dla nas makro:
#define BOOST_ALL_DYN_LINK
zdefiniowane przed includem bibliotek Boost.

Bardzo użyteczne w sprawdzaniu jakie biblioteki są linkowane, jest makro
#define BOOST_LIB_DIAGNOSTIC,
które powoduje wypisywanie w oknie Output naszego IDE nazw linkowanych bibliotek.

Dla zobrazowania jak kształtują się wielkości plików wykonywalnych w poszczególnych opcjach kompilacji, prezentuję małe zestawienie:

debug, Multi-threaded Debug DLL (/MDd) , DYN_LINK: -gd-1_43.lib , 112 kb
debug, Multi-threaded Debug DLL (/MDd): -gd-1_43.lib , 173 kb
debug, Multi-threaded Debug (/MTd): -sgd-1_43.lib , 718 kb

release, Multi-threaded DLL (/MD), DYN_LINK: 38 kb
release, Multi-threaded DLL (/MD): 43 kb
release, Multi-threaded (/MT): s-1_43.lib , 169 kb

Reklamy

23 Czerwiec, 2008 Posted by | boost, cpp | , , | 3 Komentarze